polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na29
Křižíkova (B9)

przystanek osobowy (po)

05:59 - 18:17
Km osi

Linie kolejowe:
9
.72
Skrót telegraficzny: KR
Zmiany nazw:
Křižíkova 1990-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1990.11.22 • DPP
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
hala peronowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Hloubka středu nástupiště: -34.8 m
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.03.05 - 23:32:19


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34702148 / 24920 / 34398 / 3588 / 9671.72)