polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na30
Karlovo náměstí (B14)

przystanek osobowy (po)

05:59 - 18:17
Km osi

Linie kolejowe:
13
.360
Skrót telegraficzny: KN
Zmiany nazw:
Karlovo náměstí 1985-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1985.11.02 • DPP
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
hala peronowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Hloubka středu nástupiště: -40 m
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.03.05 - 23:33:30


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34701460 / 24920 / 33710 / 3588 / 9671.53)