polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na29
Florenc (C13)

przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podg)
punkt styczny: Florenc (B10)

05:03 - 20:56
Km osi

Linie kolejowe:
11
.880
0
.000
Skrót telegraficzny: FR-C
Zmiany nazw:
Sokolovská 1974-1990Florenc 1990-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1974.05.09 • DPP
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
hala peronowa
Rampa:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Hloubka středu nástupiště: -9.35 m
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.03.05 - 23:38:43


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35907816 / 17459 / 12320 / 3655 / 9824.30)