polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Wa35
Číchov

przystanek osobowy (po)

05:04 - 20:59
Km osi

Linie kolejowe:
175
.085
Zmiany nazw:
Číchov 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
33285
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
poczekalnia na peronie
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
výhybna 1916-1919
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.07.08 - 21:41:19


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29035514 / 30328 / 6715 / 3327 / 8727.24)