polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Xa35
Studenec
stacja (st)

↑ 04:54 - ↓ 20:59
↑ 04:54 - ↓ 21:00
Km osi

Linie kolejowe:
35.806

0.000

Zmiany nazw punktu:
Studnitz / Studenec 1939-1945Studenec 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1886.06.03 • StEG
Numer ewidencyjny:
36225
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.11 - 00:30:36

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22193965 / 24441 / 14836 / 2945 / 7536.15)