polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Xa35
Vladislav
stacja towarowa (stt)
/ punkt zdalnie sterowany z: Třebíč (st) /

↑ 04:54 - ↓ 20:58
↑ 04:54 - ↓ 20:59
Km osi

Linie kolejowe:
43.953

Zmiany nazw punktu:
Wladislau / Vladislav 1939-1945Vladislav 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1886.06.03 • StEG
Numer ewidencyjny:
36825
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.27 - 22:56:58

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22118106 / 19369 / 7184 / 2941 / 7520.61)