polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Va33
Havlíčkův Brod

stacja (st) / [LCS]

05:03 - 21:01
Km osi

Linie kolejowe:
224
.108
118
.413
0
.195
-0
.094
Zmiany nazw:
Deutsch Brod 1870-1919Německý Brod 1919-1939Deutsch Brod / Německý Brod 1939-1945Havlíčkův Brod 1945-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1870.12.12 • ÖNWB
Numer ewidencyjny:
54213
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, zdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
7 / 10
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Kubešův Mlýn, 2) Tunel
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.07.11 - 13:23:13


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29032167 / 30328 / 3368 / 3327 / 8726.23)