polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Va33
Havlíčkův Brod

stacja (st) / [LCS]

07:31 - 16:50
Km osi

Linie kolejowe:
224
.108
118
.413
0
.195
-0
.094
Zmiany nazw:
Deutsch Brod 1870-1918Německý Brod 1918-1939Deutsch Brod / Německý Brod 1939-1945Havlíčkův Brod 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1870.12.21 • ÖNWB
Numer ewidencyjny:
54213-4
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, zdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
7 / 10
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Zdalne sterowanie:
1) Herálec, 2) Humpolec, 3) Kubešův Mlýn, 4) Lípa, 5) Tunel
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.11 - 19:21:23


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33692330 / 20307 / 1638 / 3538 / 9522.99)