polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Va34
Jihlava-Bosch Diesel

przystanek osobowy (po)

05:03 - 21:00
Km osi

Linie kolejowe:
202
.160
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
34195
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.07.11 - 13:53:12


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29032416 / 30328 / 3617 / 3327 / 8726.30)