polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 107Wa33
Polná
stacja (st)
/ ruch prowadzony wg instrukcji D3/D4 /

↑ 04:54 - ↓ 21:01
↑ 04:54 - ↓ 21:02
Km osi

Linie kolejowe:
5.815

Zmiany nazw punktu:
Polna Stadt / Polná město 1939-1945Polná město 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1904.11.18 • M.dr.PŠ-P
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1982.05.22
Data zamknięcia:
2010
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
35675
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.06.07 - 01:08:35

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22130451 / 14962 / 4567 / 2942 / 7522.25)