polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Xa33
Žďár nad Sázavou
stacja (st)

☀ ↑ 06:45 - ↓ 18:52
☀ ↑ 06:47 - ↓ 18:50
Km osi

Linie kolejowe:
33
.531
86
.380
Zmiany nazw punktu:
Žďár nad Sázavou 1953-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1953.12.05 • ČSD
Numer ewidencyjny:
37015
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 5
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 08:09:07


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23920923 / 13572 / 4852 / 3039 / 7871.31)