polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 093Va32
Chotěboř

stacja (st)

07:33 - 16:48
Km osi

Linie kolejowe:
17
.266
Zmiany nazw:
Chotebor 1871-Chotieborsch / Chotěboř 1939-1945Chotěboř 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.06.01 • ÖNWB
Numer ewidencyjny:
54923-8
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.12 - 00:01:42


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33689173 / 22095 / 18788 / 3537 / 9524.79)