polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 093Ua32
Okrouhlice

stacja (st)

05:03 - 21:02
Km osi

Linie kolejowe:
232
.941
Zmiany nazw:
Okrouhlitz 1870-1919Okrouhlice 1919-1939Okrauchlitz / Okrouhlice 1939-1945Okrouhlice 1945-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1870.12.21 • ÖNWB
Numer ewidencyjny:
54193
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Kasa zamknięta / Pokladna uzavřena 2019.12.01
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.01.31 - 23:28:23


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29033134 / 30328 / 4335 / 3327 / 8726.52)