polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Ya33
Rozsochy
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:44 - ↓ 18:51
☀ ↑ 06:46 - ↓ 18:49
Km osi

Linie kolejowe:
58
.183
Zmiany nazw punktu:
Rossoch / Rozsochy 1939-1945Rozsochy 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1905.06.23 • KkStB
Numer ewidencyjny:
33575
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.29 - 22:49:33


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23920976 / 13572 / 4905 / 3039 / 7871.33)