polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Xa34
Oslavice
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 04:54 - ↓ 20:59
↑ 04:54 - ↓ 20:59
Km osi

Linie kolejowe:
20.068

20.068

Zmiany nazw punktu:
Groß Woslawitz / Oslavice 1939-1945Oslavice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1886.06.12 • StEG
Numer ewidencyjny:
36705
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.29 - 20:41:13

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117428 / 19369 / 6506 / 2941 / 7520.38)