polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Xa34
Velké Meziříčí
stacja (st)

↑ 04:53 - ↓ 20:59
↑ 04:53 - ↓ 20:59
Km osi

Linie kolejowe:
24.028

Otwarcie, kolej pierwotna:
1953.12.20 • ČSD
Numer ewidencyjny:
36685
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.11 - 00:49:26

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117533 / 19369 / 6611 / 2941 / 7520.41)