polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 092Ta32
Hornoledečský
tunel (tunel)

↑ 04:56 - ↓ 21:06
↑ 04:56 - ↓ 21:06
Km osi

Linie kolejowe:
32.685 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1903.09.24 • KkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Jih
GPS:
Miejsce:
Hornoledečský
Wysokość:
365 m n.p.m.
Kilometraż:
32.670 km - 32.700 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
30 m
Geometria toru:
Kraj Vysočina
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.04 - 15:51

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11545475 / 6665 / 5258 / 2219 / 5203.01)