polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Xa33
Žďár nad Sázavou /původní lokalita/
stacja (st)

↑ 04:54 - ↓ 21:02
↑ 04:55 - ↓ 21:02
Km osi

Linie kolejowe:
~32.150

Zmiany nazw punktu:
Saar / Žďár na Moravě 1939-1945Město Žďár 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.22 • S.g.m.dr.
Data zamknięcia:
1953.11.30
Data likwidacji:
1953.11.30
Numer ewidencyjny:
37015
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku rozebrane
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Budynek dworca został bardzo mocno przebudowany.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.29 - 22:58:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22332156 / 27071 / 14015 / 2950 / 7570.22)