polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 108Xa33
Dolní Hamry
przystanek osobowy (po)

↑ 04:54 - ↓ 21:03
↑ 04:55 - ↓ 21:03
Km osi

Linie kolejowe:
~28.950

Zmiany nazw punktu:
Figlhammer / Dolní Hamry 1939-1945Dolní Hamry 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.22 • S.g.m.dr.
Data zamknięcia:
1953.11.30
Data likwidacji:
1953.11.30
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.29 - 22:59:12

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22332235 / 27071 / 14094 / 2950 / 7570.25)