polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 107Wa33
Sázava-Velká Losenice
stacja (st)

↑ 04:55 - ↓ 21:03
↑ 04:55 - ↓ 21:03
Km osi

Linie kolejowe:
~25.050

Zmiany nazw punktu:
Sasau-Groß Lossenitz / Sázava-Velká Losenice 1939-1945Sázava-Velká Losenice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.22 • S.g.m.dr.
Data zamknięcia:
1953.11.30
Data likwidacji:
1953.11.30
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Na terenie dawnej stacji i w najbliższej okolicy istnieją zachowane tory po dawnej stacji kolejowej, które od czasu wyłączenia stacji z użytku publicznego służyły jako bocznica wojskowa (na samej stacji) i bocznica do tartaku (tor w kierunku wschodnim). Połączenie z siecią kolei czeskich znajdowało się na stacji Přibyslav poprzez starą lokalizację stacji. Dalej tor był zachowany aż właśnie do dawnej stacji Sázava-Velká Losenice, krzyżując się podczas swojego przebiegu z obecnie istniejąca linią. Dziś są to trzy miejsca historyczne dwupoziomowe. W pewnym okresie historii istnienia tak długiej bocznicy adaptowanej ze starego szlaku kolejowego, była ona wykorzystywana przez pociągi turystyczne.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.29 - 22:58:40

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22332293 / 27071 / 14152 / 2950 / 7570.27)