polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 107Wa33
Přibyslav /původní lokalita/
stacja (st)

↑ 04:53 - ↓ 21:01
↑ 04:53 - ↓ 21:01
Km osi

Linie kolejowe:
~14.590

Zmiany nazw punktu:
Primislau / Přibyslav 1939-1945Přibyslav 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.22 • S.g.m.dr.
Data zamknięcia:
1953.11.30
Data likwidacji:
1953.11.30
Numer ewidencyjny:
35737
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Dawna lokalizacja stacji.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Kraj Vysočina
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.29 - 22:57:41

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117477 / 19369 / 6555 / 2941 / 7520.39)