polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Jb34
Zašová

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:26 - 16:36
Km osi

Linie kolejowe:
6
.227
Dawny status punktu:
st 1892-
Zmiany nazw:
Zaschau 1892-1918Saschau / Zašová 1939-1945Zašová 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1892.06.01 • KFNB
Numer ewidencyjny:
35212-0
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.11 - 23:12:09


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629772 / 19702 / 2743 / 3535 / 9513.37)