polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Fb36
Staré Město u Uherského Hradiště
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Přerov CDP (dysp) /

☀ ↑ 06:39 - ↓ 18:46
☀ ↑ 06:41 - ↓ 18:44
Km osi

Linie kolejowe:
138
.015
7
.072
~5
.090
Zmiany nazw punktu:
Ungarische Hradisch 1841-1918Uherské Hradiště 1918-1922Staré Město-Uherské Hradiště 1922-1937Staré Město-Velehrad 1937-1939Altstadt-Welehrad / Staré Město-Velehrad 1939-1945Staré Město-Velehrad 1945-1948Uherské Hradiště-Staré Město 1948-1953Staré Město u Uherského Hradiště 1953-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1841.05.01 • KFNB
Numer ewidencyjny:
36145
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 6
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.28 - 17:19:45


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23917463 / 13572 / 1392 / 3039 / 7870.18)