polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Eb36
Nedakonice

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Přerov CDP (dysp) /

06:46 - 18:36
Km osi

Linie kolejowe:
132
.005
Zmiany nazw:
Polschitz 1880-1918Polešovice 1918-1925Nedakonice 1925-1926Nedakonice-Polešovice 1926-1927Polešovice-Nedakonice 1927-1939Polschitz-Nedakonitz / Polešovice-Nedakonice 1939-1945Polešovice-Nedakonice 1945-1961Nedakonice 1961-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1880.10.15 • KFNB
Numer ewidencyjny:
35205
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Zmiana systemu zasilania. Przy stacji zlokalizowane są dwie podstacje trakcyjne na 25000V AC oraz 3000V DC.
Przebudowa na stację w latach 1908-1915.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.11.24 - 23:11:38


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (30984356 / 25672 / 18427 / 3409 / 9088.99)