polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Eb36
Nedakonice

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Přerov CDP (dysp) /

05:54 - 18:01
Km osi

Linie kolejowe:
132
.005
Dawny status punktu:
po+ład 1880-1909st 1909-2023
Zmiany nazw:
Polschitz 1880-1898Poleschowitz 1898-1918Polešovice 1918-1925Nedakonice 1925-1926Nedakonice-Polešovice 1926-1927Polešovice-Nedakonice 1927-1939Polschitz-Nedakonitz / Polešovice-Nedakonice 1939-1945Polešovice-Nedakonice 1945-1961Nedakonice 1961-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1880.10.15 • KFNB
Numer ewidencyjny:
35205-4
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 4
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Zmiana systemu zasilania. Przy stacji zlokalizowane są dwie podstacje trakcyjne na 25000V AC oraz 3000V DC.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.26 - 22:21:05


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34607447 / 25369 / 15485 / 3585 / 9653.40)