polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Jb34
Vsetín

stacja (st) / [LCS]

07:12 - 16:52
Km osi

Linie kolejowe:
43
.879
0
.200
37
.986
Zmiany nazw:
Wsetin 1885-1918Vsetín 1918-1939Wsetin / Vsetín 1939-1945Vsetín 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885.07.01 • ÖLEG
Numer ewidencyjny:
35442-3
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 5
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Zdalne sterowanie:
1) Vsetín, výh.č.2
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.26 - 21:48:12


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33827164 / 26675 / 16149 / 3544 / 9544.91)