polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Jb34
Vsetín-Bečva
posterunek odgałęźny (podg)
/ punkt zdalnie sterowany z: Vsetín (st) /

☀ ↑ 07:16 - ↓ 17:49
☀ ↑ 07:18 - ↓ 17:47
Km osi

Linie kolejowe:
2
.810
35
.354
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21 • ČSD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 07:56:24


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24430845 / 15644 / 9940 / 3065 / 7970.91)