polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Jb35
Ústí u Vsetína
przystanek osobowy (po)

↑ 04:46 - ↓ 20:51
↑ 04:46 - ↓ 20:51
Km osi

Linie kolejowe:
33.713

Zmiany nazw punktu:
Leskawetz / Leskovec 1939-1945Leskovec 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
35482
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 07:56:14

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117747 / 19369 / 6825 / 2941 / 7520.49)