polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Jb35
Ústí u Vsetína
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 08:36 - ↓ 17:22
☀ ↑ 08:35 - ↓ 17:24
Km osi

Linie kolejowe:
33
.713
Zmiany nazw:
Leskawetz / Leskovec 1939-1945Leskovec 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
35482
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 07:56:14


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (26105015 / 17516 / 8078 / 3161 / 8258.47)