polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Jb35
Valašská Polanka

stacja (st)

07:25 - 16:37
Km osi

Linie kolejowe:
28
.795
Zmiany nazw:
Valašská Polanka 1928-1939Wallachisch Polanka / Valašská Polanka 1939-1945Valašská Polanka 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21 • ČSD
Numer ewidencyjny:
35142-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Kasa zamknięta / Pokladna uzavřena 2019.12.01
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.11 - 20:42:16


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33630096 / 19702 / 3067 / 3535 / 9513.46)