polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Jb35
Valašská Polanka
stacja (st)

↑ 04:46 - ↓ 20:50
↑ 04:46 - ↓ 20:51
Km osi

Linie kolejowe:
28.795

Zmiany nazw punktu:
Wallachisch Polanka / Valašská Polanka 1939-1945Valašská Polanka 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21 • ČSD
Numer ewidencyjny:
35142
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Zamknięcie kasy 2019.12.01
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 07:55:46

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117821 / 19369 / 6899 / 2941 / 7520.51)