polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 110Jb35
Střelenský
tunel (tunel)

↑ 04:46 - ↓ 20:51
↑ 04:46 - ↓ 20:51
Km osi

Linie kolejowe:
23.271 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1937.05.02 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství brněnské
GPS:
Miejsce:
Střelenský
Wysokość:
520 m n.p.m.
Kilometraż:
23.121 km - 23.420 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
299 m
Geometria toru:
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.07 - 22:17

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504634 / 8754 / 4904 / 2214 / 5196.31)