polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Fb34
Všetuly
ładownia (ład)

☀ ↑ 08:33 - ↓ 16:47
☀ ↑ 08:34 - ↓ 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
22
.100
Zmiany nazw punktu:
Vschetul 1882-1919Všetuly 1919-1939Wschetul / Všetuly 1939-1945Všetuly 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1882.09.22 • M.dr.K
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Numer ewidencyjny:
33875
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Bez obsługi pasażerskiej.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.20 - 09:19:47


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (25293072 / 26629 / 8000 / 3114 / 8122.37)