polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Hb34
Podhradní Lhota

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:21 - 16:44
Km osi

Linie kolejowe:
46
.796
Zmiany nazw:
Rainochowitz 1888-1918Rainochowitz / Rajnochovice 1939-1945Rajnochovice 1945-2021Podhradní Lhota 2021-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.06.01 • KFNB
Numer ewidencyjny:
34646-0
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.02 - 22:03:47


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33717930 / 17592 / 9646 / 3539 / 9527.53)