polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Fb36
Uherské Hradiště

stacja (st)

07:27 - 16:39
Km osi

Linie kolejowe:
2
.059
Zmiany nazw:
Ungarische Hradisch Stadt 1883-1918Ungarisch Hradisch / Uherské Hradiště 1939-1945Uherské Hradiště 1945-1953Uherské Hradiště hlavní nádraží 1953-1955Uherské Hradiště 1955-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1883.04.01 • ÖLEG
Numer ewidencyjny:
36575-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.06 - 12:54:23


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33628822 / 19702 / 1793 / 3535 / 9513.10)