polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Hb36
Záhorovice
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 08:31 - ↓ 16:48
☀ ↑ 08:32 - ↓ 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
127
.151
Zmiany nazw punktu:
Sahorowitz / Záhorovice 1939-1945Záhorovice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.10.28 • StEG
Numer ewidencyjny:
35375
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Kasa zamknięta / Pokladna uzavřena 2019.12.15
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.28 - 17:39:35


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (25294558 / 26629 / 9486 / 3114 / 8122.85)