polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Hb36
Pitín
automatyczny posterunek odstępowy (odst)

☀ ↑ 08:31 - ↓ 16:47
☀ ↑ 08:32 - ↓ 16:47
Km osi

Linie kolejowe:
137
.142
Zmiany nazw punktu:
Pitin / Pitín 1939-1945Pitín 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.10.28 • StEG
Data zamknięcia:
1990
Data likwidacji:
1990
Numer ewidencyjny:
36095
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.28 - 17:40:27


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (25292642 / 26629 / 7570 / 3114 / 8122.24)