polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Jb36
Bylnice
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Přerov CDP (dysp) /

↑ 04:47 - ↓ 20:49
↑ 04:47 - ↓ 20:50
Km osi

Linie kolejowe:
157.761

0.000

Zmiany nazw punktu:
Bilnitz / Bylnice 1939-1945Bylnice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.10.28 • StEG
Numer ewidencyjny:
33535
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3       dawniej:    3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Wybudowano nowy budynek stojący obok starego.
Zamknięcie kasy 2019.12.15
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.11 - 08:42:41

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117611 / 19369 / 6689 / 2941 / 7520.44)