polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Jb36
Návojná
przystanek osobowy (po)

↑ 04:46 - ↓ 20:49
↑ 04:46 - ↓ 20:50
Km osi

Linie kolejowe:
6.199

Zmiany nazw punktu:
km 6.2 1939-1945km 6.2 1945-1947Návojná 1947-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21 • ČSD
Numer ewidencyjny:
33415
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.30 - 07:53:48

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117854 / 19369 / 6932 / 2941 / 7520.52)