polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 110Jb36
Brumovský
tunel (tunel)

↑ 04:48 - ↓ 20:52
↑ 04:48 - ↓ 20:52
Km osi

Linie kolejowe:
4.579 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Brumovský
Wysokość:
345 m n.p.m.
Kilometraż:
4.453 km - 4.704 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
250 m
Geometria toru:
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.07 - 22:18

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11545426 / 6665 / 5209 / 2219 / 5202.99)