polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 110Jb36
Návojský
tunel (tunel)

↑ 06:53 - ↓ 18:56
↑ 06:51 - ↓ 18:58
Km osi

Linie kolejowe:
6.932 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1928.10.21 • ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství olomoucké
GPS:
Miejsce:
Návojský
Wysokość:
370 m n.p.m.
Kilometraż:
6.488 km - 7.376 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
880 m
Geometria toru:
Zlínský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.07 - 22:18

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10951114 / 7634 / 1605 / 2123 / 5158.32)