polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Gb35
Zlín-Louky
przystanek osobowy (po)

↑ 04:48 - ↓ 20:52
↑ 04:48 - ↓ 20:52
Km osi

Linie kolejowe:
7.281

Zmiany nazw punktu:
Luk 1899-1914Lůky 1914-1928Louky nad Dřevnicí 1928-1938Luk (Drewnitz) / Louky nad Dřevnicí 1944-1945Louky nad Dřevnicí 1945-1949Gottwaldov-Louky 1949-1975
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.10.08 • OZVD
Numer ewidencyjny:
33765
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.29 - 23:10:08

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117617 / 19369 / 6695 / 2941 / 7520.44)