polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Gb35
Zlín-Malenovice
stacja (st)

↑ 04:48 - ↓ 20:52
↑ 04:48 - ↓ 20:52
Km osi

Linie kolejowe:
5.367

Zmiany nazw punktu:
Malenowitz 1899-1914Malenovice 1914-1938Malenowitz / Malenovice nad Dřevnicí 1939-1944Malenowitz (Drewnitz) / Malenovice nad Dřevnicí 1944-1945Malenovice nad Dřevnicí 1945-1949Gottwaldov-Malenovice 1949-1975
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.10.08 • OZVD
Numer ewidencyjny:
33745
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Zamknięcie kasy 2019.12.01
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.29 - 23:09:57

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22117579 / 19369 / 6657 / 2941 / 7520.43)