polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Gb35
Zlín-Malenovice

stacja (st)

07:26 - 16:38
Km osi

Linie kolejowe:
5
.367
Zmiany nazw:
Malenowitz 1899-1918Malenovice 1918-1938Malenowitz / Malenovice nad Dřevnicí 1939-1944Malenowitz (Drewnitz) / Malenovice nad Dřevnicí 1944-1945Malenovice nad Dřevnicí 1945-1949Gottwaldov-Malenovice 1949-1975
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.10.08 • OZVD
Numer ewidencyjny:
33745-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Kasa zamknięta / Pokladna uzavřena 2019.12.01
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.02.09 - 00:11:09


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629617 / 19702 / 2588 / 3535 / 9513.33)