polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Jb34
Huslenky zastávka

przystanek osobowy (po)

07:25 - 16:36
Km osi

Linie kolejowe:
12
.176
Dawny status punktu:
po+ład 1908-
Zmiany nazw:
Bařiny 1908-1918Bařiny 1918-Baschin / Bařiny 1939-1945Bařiny 1945-1961Huslenky zastávka 1961-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1908.12.21 • M.dr.V-VK
Numer ewidencyjny:
33512-5
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.09 - 08:01:56


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629169 / 19702 / 2140 / 3535 / 9513.20)