polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 109Eb34
Chropyně
stacja (st)

↑ 04:50 - ↓ 20:56
↑ 04:50 - ↓ 20:56
Km osi

Linie kolejowe:
78.391

Zmiany nazw punktu:
Chropin 1869-1919Chropin / Chropyně 1939-1945Chropyně 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1869.08.30 • KFNB
Numer ewidencyjny:
34105
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.20 - 08:22:51

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22331989 / 27071 / 13848 / 2950 / 7570.17)