polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Db35
Prasklice

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:28 - 16:40
Km osi

Linie kolejowe:
7
.724
Zmiany nazw:
Prasklitz 1909-1918Prasklice 1918-1939Prasklitz / Prasklice 1939-1945Prasklice 1945-2005
Otwarcie, kolej pierwotna:
1909.11.30 • M.dr.N-M
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1998.01.25
Data zamknięcia:
1998.01.25
Data likwidacji:
2005.12.11
Numer ewidencyjny:
35325-0
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.02 - 20:33:20


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33630487 / 19702 / 3458 / 3535 / 9513.57)