polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 110Db36
Koryčany

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:28 - 16:40
Km osi

Linie kolejowe:
4
.816
Zmiany nazw:
Koritschan 1908-1918Koryčany 1918-1939Koritschan / Koryčany 1939-1945Koryčany 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1908.06.01 • M.dr.N-K
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1980.05.31
Numer ewidencyjny:
34365-7
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.09 - 07:28:08


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629151 / 19702 / 2122 / 3535 / 9513.20)