polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychPopovice AHr
automatyczny posterunek odstępowy (odst)

☀ ↑ 08:32 - ↓ 16:48
☀ ↑ 08:33 - ↓ 16:48
Km osi

Linie kolejowe:
105
.100
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČD
Numer ewidencyjny:
34616
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.28 - 17:37:34


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (25292954 / 26629 / 7882 / 3114 / 8122.34)