polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Fb35
Gottwaldov-Kvítkovice

przystanek osobowy (po)

07:27 - 16:39
Km osi

Linie kolejowe:
~0
.7
Zmiany nazw:
Kwitkowitz / Kvítkovice 1944-1945Kvítkovice 1945-1949Gottwaldov-Kvítkovice 1949-1953
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Data zamknięcia:
1953?
Data likwidacji:
1953?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.02.08 - 15:46:20


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33629977 / 19702 / 2948 / 3535 / 9513.43)