polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 111Fb36
Uherské Hradiště transito

stacja (st)

07:13 - 16:55
Km osi

Linie kolejowe:
~4
.85
Zmiany nazw:
Ungarische Hradischer Zuckerfabrik 1883-1885Ungarische Hradisch Lokalbahnhof 1885-1909Uherské Hradiště transito 1909-1931
Otwarcie, kolej pierwotna:
1883.04.01 • ÖLEG
Data zamknięcia:
1931.06.29
Data likwidacji:
1931.06.29
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Zlínský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.23 - 19:53:04


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33831132 / 26675 / 20117 / 3544 / 9546.03)