polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychJesenica

tunel (tunel)

06:54 - 18:45
Km osi

Linie kolejowe:
42
.961
Otwarcie, kolej pierwotna:
1918.06.12 • MÁV
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
42.922 km - 43.001 km
Wysokość:
650 m n.p.m.
Długość obiektu:
79.40 m
Ilość torów:
1
Republika Hrvatska
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.09.15 - 19:30:42


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (30984413 / 25672 / 18484 / 3409 / 9089.00)