polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychJesenica
tunel (tunel)

☀ ↑ 07:22 - ↓ 18:04
☀ ↑ 07:23 - ↓ 18:02
Km osi

Linie kolejowe:
42
.961
Otwarcie, kolej pierwotna:
1918.06.12 • MÁV
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Jesenica
Wysokość:
650 m n.p.m.
Kilometraż:
42.922 km - 43.001 km
Ilość torów:
1
Długość obiektu:
79.40 m
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.15 - 19:30:42


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24439730 / 17516 / 1309 / 3066 / 7971.21)