polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKomac
tunel (tunel)

☀ ↑ 07:18 - ↓ 18:05
☀ ↑ 07:19 - ↓ 18:03
Km osi

Linie kolejowe:
165
.937
Otwarcie, kolej pierwotna:
1925.07.25 • SHS
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Komac
Wysokość:
655 m n.p.m.
Kilometraż:
165.895 km - 165.979 km
Ilość torów:
1
Długość obiektu:
84,00 m
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.15 - 19:33:11


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24438273 / 15644 / 17368 / 3065 / 7973.34)