polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychDuliba
tunel (tunel)

☀ ↑ 07:19 - ↓ 18:03
☀ ↑ 07:20 - ↓ 18:02
Km osi

Linie kolejowe:
168
.360
Otwarcie, kolej pierwotna:
1925.07.25 • SHS
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Duliba
Wysokość:
680 m n.p.m.
Kilometraż:
168.305 km - 168.416 km
Ilość torów:
1
Długość obiektu:
111.03 m
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.15 - 19:33:48


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24438489 / 17516 / 68 / 3066 / 7970.81)