polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychSplit
tunel (tunel)

☀ ↑ 07:16 - ↓ 18:02
☀ ↑ 07:17 - ↓ 18:00
Km osi

Linie kolejowe:
325
.179
1
.19
Otwarcie, kolej pierwotna:
1877.10.04 • KkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Split
Wysokość:
3 m n.p.m.
Kilometraż:
324.233 km - 326.126 km
Ilość torów:
2
Długość obiektu:
1.893 m
Republika Hrvatska
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.15 - 20:35:55


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24438850 / 17516 / 429 / 3066 / 7970.92)